• +90 342 215 06 79
  • info@inspect.com.tr

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 Nedir?
ISO 9000 standardı, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır. 2015 rakamı, bu revizyonun 2015 yılında yapılıp, yayınlandığını gösterir versiyon tarihidir (ISO 9001:2015 versiyonu).

ISO 9001:2015 in Faydaları

-İşletmenin piyasa itibarında artış sağlanması
-Çalışanlarda kalite bilincinin artırılması
-Pazarlama faaliyetlerinde rakiplerden farlılık sağlanarak rekabet gücünün arttırılması
-İşletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan yararlanabilme
-Müşteri ve proses odaklı bir yaklaşımın benimsenmesi
-Müşteri memnuniyetinde ve müşteri sadakatinde artış sağlanması
-Hata oranlarında, firelerde, yeniden işlemelerde azalma sağlanması
-İşletme faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dokümantasyonun (altyapının) oluşturulması
-Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması

img