Ana Sayfa / / İş Hijyeni Ölçümleri

İş Hijyeni Ölçümleri

INSPECT olarak Türkiye’nin her bölgesinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına göre “Periyodik Kontrol ve “İSG (İşyeri Ortam) Ölçümleri” hizmetlerini vermekteyiz.
İşveren, işyerindeki çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden ve zararlı etkilerinden çalışanları korumak ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri yaptırmaktan sorumludur. İşyeri hijyeni ölçüm, test ve analizleri iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına göre yapılmalıdır. İşyeri ortam ölçümleri ile ilgili vermekte olduğumuz test ve ölçüm hizmetlerimiz aşağıda listelenmiştir.

Aşağıdaki konularda işyeri ortam ölçümleri ve test hizmeti vermekteyiz;
AYDINLATMA İŞYERİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ
İŞYERİ ORTAM GÜRÜLTÜ VE KİŞİSEL MARUZİYET GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ
İŞYERİ TERMAL KONFOR ÖLÇÜMÜ
TÜM VUCUT TİTREŞİM VE EL-KOL İŞYERİ TİTREŞİM ÖLÇÜMLERİ
İŞYERİ ORTAM TOZ VE KİŞİSEL TOZ MARUZİYET ÖLÇÜMLERİ
İŞYERİ ZARARLI GAZ VE BUHARLARIN ORTAMDAKİ MİKTAR ÖLÇÜMÜ


 

INSPECT Türkak’tan ISO 17025 akreditasyonuna sahiptir.