Ana Sayfa / Belgelendirme / ISO 22000:2018 GEÇİŞ DUYURUSU

ISO 22000:2018 GEÇİŞ DUYURUSU

ISO 22000:2005 sertifikası yeni standardın yayınlanmasından sonra 3 yıl içinde geçerliliğini kaybedecektir. ISO 22000:2005’e sahip belgeli olan kuruluşlar için geçiş için 3 yıllık süre öngörülmüş ve son tarih 29.06.2021 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra ISO 22000:2005 belgelerinin bir geçerliliği kalmayacaktır.

Firmalar Yeni ISO 22000:2018 GGYS geçişini ilk belgelendirme denetiminde yapabileceği gibi gözetim ve yeniden belgelendirme tetkikinizde de bu geçişi sağlayabilirler.

INSPECT hali hazırda ISO 22000:2005 GGYS belgesi bulunan kuruluşlarından ISO 22000:2018’e geçiş ile ilgili bazı hazırlıklar yapmasını beklemektedir. Bu geçiş süreci içinde firmalarının kesintisiz ve eksiksiz olarak belgelerini güncelleyip devam ettirmeleri için bazı düzenlemelerin yapması etkili ve iyi bir uygulama olacaktır.  Geçiş sürecinin sorunsuz yürütülmesi için;

       a.Lütfen bizimle ISO 22000:2018 versiyonu denetimine gireceğinizi önceden paylaşın

       b.Uygulama planınızı hazırlayın

       c. ISO 22000:2018 gerekliliklerini yerine getirin (eğitim ve farkındalığın sağlanması vs..)

       d. Denetim sonrasında ortaya çıkan uygunsuzlukları INSPECT kurallarına göre belirlenen sürede kapatın

Gerek gözetim tetkiki ve/veya yeniden belgelendirme tetkiki ile gerekse ekstra bir denetimle geçişini yapacak müşterilerimiz. Haziran 2021 tarihine kadar ilgili geçişi yapmazlar ise; müşterilerimize ilk belgelendirme süreci uygulanacaktır.

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemine sahip kuruluşlarımızın belgelerinin devamı ve bu tür istenmeyen durumlarla karşılaşmamaları için gerekli çalışmaları yapmaya başlamalarını önemle tavsiye ederiz.

İLK KEZ BELGE ALACAK OLAN KURULUŞLAR İÇİN GENEL KURALLAR

INSPECT’in 2019 yılındaki akreditasyon denetimi sonrasında ilk belgelendirme denetimleri ISO 22000:2018'e göre yapılmaya başlanacaktır.

INSPECT’in Akreditasyon denetimi öncesinde ISO 22000:2018 belgesi almak isteyen kuruluşların denetimleri gerçekleştirilecek olup, belgeleri akreditasyonsuz yayınlanacaktır.

ISO 22000:2005'e göre yapılan ilk belgelendirme başvuruları 28.01.2021 tarihine kadar kabul edilecek olup 29.01.2021 tarihinden itibaren yalnızca ISO 22000:2018'e göre yapılan ilk belgelendirme başvuruları kabul edilecektir. 

 ÖNCEDEN BELGELENDİRİLMİŞ KURULUŞLAR

Kuruluşumuz tarafından ISO 22000:2005'e göre belgelendirilmiş tüm kuruluşlar mevcut yönetim sistemlerini yeni versiyona uyumlu hale getirmelerini takiben gerçekleştirilecek gözetim ve yeniden belgelendirme denetimleri ile geçişleri yapılacaktır. Geçişin gözetim denetimi ile yapılacak olması durumunda, gözetim denetiminin süresi yeniden belgelendirme denetimi süresi kadar uygulanacaktır. 29.01.2021 tarihinden itibaren gözetim ve yeniden belgelendirme denetimleri yalnızca ISO 22000:2018'e göre yapılacak, 30.06.2021 tarihi itibariyle ISO 22000:2005 belgelerinin bir geçerliliği kalmayacaktır.

ISO 22000:2018  Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen tıklayınız.