Ana Sayfa / Belgelendirme / ISO 14001:2015

ISO 14001:2015

       

ISO 14001 Nedir ? Neden Önemlidir?
Kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp global olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiş bir gerçektir. Bu gerçek göz önüne alınarak hazırlanan ISO 14001, çevre özelliklerinin ve doğal yapının korunabilmesi amacıyla oluşturulan bir yönetim sistemdir. ISO 14001 standardı, çevre ile ilgili risk ve fırsatların daha verimli bir biçimde yönetilmesine zemin oluştururken, sanayi kuruluşlarının faaliyetleri sebebiyle çevreye verdikleri zararı da en aza indirgeyip, enerji ve hammadde tüketimini azaltmayı amaçlamaktadır.

ISO 14001, Çevre Yönetim Sistemlerine ilişkin olarak uluslar arası alanda tanınmış bir standart olup, kuruluşların faaliyetlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin çevreyle ilgili unsurlarının daha etkin şekilde nasıl yönetileceği konusunda bir kılavuz sunmaktadır.

ISO 14001 standardına uygun bir Çevre Yönetim Sistemi kuran kuruluş, tabi kaynakların tüketilmemesi ve kirletilmemesini veya bu olumsuz etkilerin minimum düzeye indirilerek, çevreye saygılı, güvenilir bir firma imajı uyandırılmasını sağlamaktadır.

ISO 14001 in Faydaları

Çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası şartlara ve yasalara uyumun sağlanması
Çevre etki değerlendirme ve kontrolünün sağlanması
Kuruluşun saygınlığının arttırılması suretiyle rekabette avantaj sağlaması
Müşterilerin çevresel etkiler yönüyle güveninin ve sadakatinin sağlanması
Kaynakların etkin kullanılması ile giderlerin azaltılması ve verimliliğin artırılması
Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb. gibi) ve kazalara karşı eylem planlarının hazırlanması
Çevreye saygılı bir kuruluş imajının oluşturulması
Atıkların değerlendirilmesinin sağlanması
Potansiyel tehlike noktalarının belirlenmesi suretiyle, kaza vb. olayların azaltılmasının sağlanması
Temiz, sağlıklı ve çevreye karşı duyarlı bir işletme yapısına geçilmesi
Kontrollü atık dönüştürme, özenli hammadde seçimi, enerji ve su kaynaklarının daha iyi korunmasının sağlanması
Çözüm bulma, temizleme ve yasal ihlallerden ötürü ceza ödeme gibi reaktif yönetim stratejilerinden kaynaklanan mali yüklerinden azaltılması
İşyerlerinin kalitesinin, işçi moralitesinin ve kuruluş değerlerine bağlılığın iyileştirilmesi
Yeşil üretim süreçlerinin önemli olduğu pazarlarda yeni iş fırsatlarının yaratılması

TÜRKAK Akreditasyon belgesini görmek için lütfen tıklayınız.

IAS Akreditasyon belgesini görmek için lütfen tıklayınız.

INSPECT  IAS AKREDİTASYONLU ISO 14001:2015 BELGESİ VEREBİLMEKTEDİR. BAŞVURU İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ